'Παγκοσμιοποίηση, Γυναίκες και Εργασία: Αδύναμοι Κερδισμένοι και Ισχυροί Χαμένοι'. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Πρακτικά Συνεδρίου (σελ.512-518).

  • Thursday, 29 March 2007